Zvýšenie poplatku - SKYLINK

23.02.2016 13:28

Od 1. 4. 2016 dôjde k úprave výšky Servisného poplatku, ktorý súvisí s poskytovaním služieb satelitnej televízie. K tomuto dátumu bude taktiež aktualizovaný Cenník služieb Skylink.

Spôsob úhrady SP (od 1. 4. 2016) Slovenská republika
Pravidelná mesačná platba
(len SIPO alebo Inkaso z účtu
2,60 €
Jednorazová platba na 12 mesiacov 39,70 €
Jednorazová platba na 24 mesiacov 62,40 €
Jednorázová platba na 5 dní zasláním  SMS správy na číslo 8877 v cene 1,00 s textom: SP číslo  dekódovacej karty
Placené programové balíčky Skylink Servisný poplatok zahrnutý v cene

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Pre dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok alebo niektorý z programových balíčkov Skylink uhradený na obdobie dlhšie ako do 1. 4. 2016, sa bude nová výška Servisného poplatku vzťahovať až po uplynutí už predplateného obdobia.

Pre dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok hradený prostredníctvom pravidelnej platby SIPO alebo Inkaso z účtu, sa Servisný poplatok splatný v mesiaci marec vzťahuje už na služby satelitnej televízie Skylink v mesiaci apríl.

Dátum splatnosti Servisného poplatku pre každú dekódovaciu kartu Skylink si môžete overiť na www.skylink.sk (Overenie služieb na karte).

Zákazníci, ktorí sa zmenou cenníka nesúhlasia, majú právo postupovať v súlade s čl. 8.4. Všeobecných obchodných podmienok Skylink a bez akýchkoľvek sankcií zmluvu písomne vypovedať.

 

zdroj: skylink.sk

Späť