Servisný polatok - zmeny od 1.6.2014

23.04.2014 09:13
Spôsob úhrady Pôvodný stav  (platný od 1. 2. 2014) Nový stav platný od 1. 6. 2014
Jednorazová platba na 12 mesiacov
(všetky platobné metódy)
19,20 € 19,20 €
Pravidelná mesačná platba
(iba prostredníctvom SIPO alebo Inkasom z účtu)
1,20 €/1 mesiac 1,20 €
Jednorazová platba na 24 mesiacov
(všetky platobné metódy)
28,80 €

34,90 €

Zákazníci, ktorí uhradia Servisný poplatok na 24 mesiacov v zmysle pôvodného cenníka do 31. 5. 2014, si tak zaistia služby Skylinku za pôvodné ceny na minimálne ďalšie dva roky.

Servisný poplatok je už zahrnutý v cene všetkých platených balíčkov Skylink a ich predplatitelia ho nemusia hradiť zvlášť.

Späť