Satelitný prijímač HD + karta Skylink výmena

Satelitný prijímač HD + karta Skylink výmena

Satelitný prijímač Zirkon 077 HD + karta Skylink M7 výmena.

Ak máte starý prijímač a starú kartu Skylink alebo cs link cryptoworks a rozhodnete sa pre nový typ karty, doporučujem napr. túto kombináciu.

Karta Skylink VÝMENA je určená výhradne pre už registrovaných zákazníkov Skylinku so starou  kartou CryptoWorks .Tieto karty mají sériové čísla začínajúce 0000285..., 03436... a 01976....alebo pre zakazníkou s kartou CS link cryptoworks

za výhodnú cenu 99,90 €

pre aktiváciu služieb Skylink je však nutné uhradiť Servisný poplatok  19,20 EUR za 1 rok.