Zvýšenie poplatkov SKYLINKu

10.02.2017 10:57

1. 3. 2017 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb Skylink, v ktorom dochádza k zmene výšky Servisného poplatku a predplatného troch Doplnkových balíčkov. Cena Základných balíčkov Smart, Flexi 7, Multi, Kombi, HD Plus, Multi HD a Komplet sa nemení.

Služba
(Ceny sú uvedené vrátane DPH)

 

Pravidelná mesačná platba

Jednorazová platba
na 12 mesiacov

Servisný poplatok

3,69 €
(len SIPO alebo Inkaso z účtu)

55,60 €

Mixbox

5,99 €

71,88 €

CS Film + CS Mini + Horor Film

4,97 €

59,64 €

Film Europe + CS TV

5,64 €

67,68 €

Dekódovacích kariet, na ktorých je Servisný poplatok alebo niektorý z programových balíčkov uhradený na obdobie dlhšie, ako do 1. 3. 2017, sa nová výška Servisného poplatku týka až od prvého dňa nasledujúceho po už predplatenom období.

Dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok hradený prostredníctvom pravidelnej platby SIPO alebo Inkasom z účtu, je Servisný poplatok splatný v mesiaci február a vzťahuje sa na služby satelitnej televízie Skylink v mesiaci marec.

Dátum splatnosti Servisného poplatku pre každú dekódovaciu kartu Skylink je možné overiť na
www.skylink.sk (Overenie služieb na karte). Servisný poplatok nemusia hradiť predplatitelia platených balíčkov Skylink – je zahrnutý v ich cene.

Zákazníci, ktorí so zmenou Cenníka nesúhlasia, majú právo postupovať v súlade s čl. 7.4 Všeobecných obchodných podmienok Skylink a bez akýchkoľvek sankcií od zmluvy odstúpiť.


Nastavenie regiónu dekódovacích kariet Skylink

V súvislosti s požiadavkami vysielateľov a v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza k úprave nastavenia pravidiel pre dekódovacie karty v závislosti na mieste inštalácie. Pre miesto inštalácie Česká republika je platný výhradne cenník v českých korunách a Všeobecné obchodné podmienky pre Českú republiku, pre miesto inštalácie Slovenská republika je platný výhradne cenník v Euro a Všeobecné obchodné podmienky pre Slovenskú republiku. Zmenu nastavenia miesta inštalácie je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti (
kontaktný formulár). Pre dekódovacie karty so službou Druhá karta, ktoré sú určené na užívanie v jednej domácnosti s hlavnou kartou, je miesto inštalácie vždy totožné s miestom inštalácie hlavnej karty.

Späť