Zlepšenie pokrytia signálom Plustelky

04.08.2014 18:44

Plustelka rozširuje pokrytie na východe Slovenska

Aj diváci z Prešova, Trebišova a okolia si budú môcť naladiť bohatú programovú ponuku Voľnej telky a Plustelky.

 

Na najvyššej stavbe na Slovensku (výška 300 m) a zároveň najvýznamnejšom vysielači pre východné Slovensko Košice – Dubník budú zrealizované dve technické úpravy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 13. augusta 2014.

3F8C2060

Prvou zmenou je presun vysielania 4. celoplošného multiplexu s ponukou Plustelky do hlavného anténového systému na vrchole stožiara (22.kanál), čím sa rozšíri jeho pokrytie a diváci z Prešova, Trebišova a okolia si budú môcť naladiť bohatú programovú ponuku Voľnej telky a Plustelky.

Existujúca ponuka neplatených TV staníc – Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Markíza, Joj, Plus, Doma, TA3, Wau, Dajto, Senzi a Slovak Sport 3 sa rozšíri o ďalšie TV stanice bez mesačných poplatkov – ČT1, ČT2, TV Lux, Slovak Sport 1 z ponuky Plustelky. Navyše sa diváci môžu kedykoľvek rozhodnúť pre extra ponuku – Eurosport, Eurosport 2, Film+, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Nickelodeon, VH1 a Spice – programový balíček s nízkym mesačným poplatkom. Pre využitie programovej ponuky Plustelky je potrebné koncové zariadenie Plustelky – prijímač Zircon T3000HD alebo bezkartový modul Plustelka pre váš televízor.

Druhou zmenou je presun vysielania 2. celoplošného multiplexu z vysielača Košice – Makovica na Dubník (59.kanál), čo umožní jednoduchší a pohodlnejší príjem všetkých celoplošných TV staníc z jedného smeru. Vysielač Košice – Dubník bude vysielať z hlavného anténového systému všetky 4 celoplošné digitálne terestriálne multiplexy s kompletnou ponukou Voľnej telky aj Plustelky. Zmeny sa uskutočnia v dňoch 12. a 13. augusta, počas ktorých môže dôjsť ku krátkodobému obmedzeniu vysielania 2. multiplexu.

Späť