Úprava ceny Servisného poplatku

02.02.2014 20:11

Pri ročnej platbe sa zvyšuje cena zo 14,40 € na 19,20 €

 

Pôvodná a nová výška Servisného poplatku podľa spôsobu úhrady – Slovenská republika:

Spôsob úhrady Pôvodný stav (platný od 1.9. 2012) Nový stav platný od 1.2. 2014

Pravidelná mesačná platba

(iba cez Sipo alebo Inkaso z účtu)

1,20 € 1,20 € (beze zmeny)

Jednorázová platba na 24 mesiacov

(všetky platebné metódy)

- 28,80 

Jednorázová platba na 12 mesiacov

(všetky platebné metódy)

14,40 € 19,20 
 

Aj naďalej platí, že Servisný poplatok je už zahrnutý v cene všetkých platených balíčkov z ponuky Skylink. Ich predplatitelia nemusia Servisný poplatok hradiť osobitne, uvedené zmeny sa ich nedotknú.

Späť